Verhoging beheerbijdrage 2021

STIBAT heeft besloten om de beheerbijdrage met ingang van 1 januari 2021 te verhogen met 5%. Deze beheerbijdrage dekt de kosten voor het inzamelen en recyclen van lege batterijen en is verplicht volgens de internationale wet- en regelgeving. Deze verhoging is het resultaat van de gestegen inzamelingen in 2019 met 50,6%, waarvan het bestuur van Stichting Batterijen verwacht dat de stijging dit jaar doorzet en dat het resultaat opnieuw boven de vijftig procent uitkomt.

RACA voert deze wettelijke verhoging per 2021 door

Deze groei leidt tot een toename in kosten van de afvalbeheerstructuur. Wij willen u ervan op de hoogte stellen, dat RACA deze wettelijke verhoging van 5% per 1 januari 2021 doorvoert. Deze aanpassing valt binnen de marge voor een tariefswijziging in de Algemeen Verbindend Verklaring. Heeft u vragen? Of wilt u meer weten over de afdracht van de beheerbijdrage? Neem contact met ons op.

Bekijk de nieuwe tarievenlijst

Deel dit artikel