Algemene voorwaarden

Op alle overeenkomsten tussen u en RACA Group BV zijn de Metaalunie Voorwaarden van toepassing, zie algemene voorwaarden RACA Group BV.

Algemene voorwaarden zijn uitgegeven door Koninklijke Metaalunie (ondernemersorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf in de metaal) aangeduid als METAALUNIEVOORWAARDEN, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Rotterdam op 1 januari 2019. Uitgave van Koninklijke Metaalunie, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein Nederland. © Koninklijke Metaalunie

Aanvullende voorwaarden verlichting

Bij overeenkomsten ten aanzien van de verkoop van verlichting zijn aanvullende voorwaarden van toepassing, zie aanvullende voorwaarden verlichting RACA group BV.