LED is licht en licht is LED. Tenminste, dat zou je denken als je om je heen kijkt en luistert. Zodra er over verlichting wordt gesproken, valt het begrip LED. Ook de overheid doet een duit in het zakje. Een aantal conventionele lichtbronnen mogen al niet meer worden geproduceerd of verhandeld. Onlangs besloot de Tweede Kamer ook nog om bedrijven, uiterlijk per juli van dit jaar, te verplichten over te stappen op LED verlichting.

Nu wil ik niemand te kort doen, zeker niet als de overstap naar LED gebaseerd is op de wens om duurzamer keuzes te maken. Maar maken wij bij het kiezen van nieuwe verlichting wel altijd bewuste keuzes? Kijkt men dan alleen naar een lichtbron of armatuur voor de scherpste prijs of speelt de gewenste, duurzame kwaliteit van de verlichting een rol bij de keuze voor een product?

Hoe maakt u met LED verlichting een duurzame keuze?

Nu de overstap naar LED verlichting door de politiek als het ware wordt opgelegd met een deadline, ligt de neiging om snelle en vooral goedkope keuzes te maken op de loer. En dat zou jammer zijn; er zijn namelijk heel wat mogelijkheden om met LED een flinke verbetering in de lichtkwaliteit te behalen. Maar dan moet je je wel goed laten adviseren en ja, mogelijk ook iets meer investeren. Dat verdient zich zeker terug.

Uit diverse onderzoeken is al gebleken dat een betere lichtkwaliteit die goed is afgestemd op de omgeving, de activiteiten in de ruimte en daarmee vooral op de mens (de medewerkers in bedrijven) letterlijk leidt tot een gezondere leef- en dus werkomgeving. En élke werkgever is toch gebaat bij werknemers die zich prettig voelen in hun werkomgeving en in goede gezondheid verkeren? Licht dat goed op de omgeving en de activiteiten van het moment kunnen worden aangepast, verhogen naast het prestatieniveau ook nog eens de veiligheid en indirect dus de gezondheid.

Met meer aandacht voor de mogelijkheden met (LED)verlichting kan een flinke kwaliteitslag worden gemaakt. Maar dat begint wel met onderzoek, een goed advies van een deskundige op het gebied van verlichting. Dat kan helpen in het maken van betrouwbare en duurzame kwaliteitskeuzes. Het gaat daarbij om duurzame oplossingen, niet per definitie duur!

Zet de mens centraal

In de verlichtingswereld wordt al een tijdje gesproken over HCL, Human Centric Lighting. Enkele jaren geleden werd dit ook wel biodynamische verlichting genoemd. Een beetje plat vertaald staat bij HCL het welbevinden van de mens centraal bij het ontwerp van de verlichting in haar of zijn (werk)omgeving. O.a. lichtniveau, kleurtemperatuur en intensiteit zijn regelbaar zodat de gewenste verlichting kan worden aangepast aan de situatie van de dag en vooral op wat de mens op dat moment nodig heeft. Een zo optimaal mogelijk te regelen verlichting brengt de mens meer in balans, verhoogt het prestatieniveau en de alertheid en voorkomt de (soms lange tijd onbewuste) gezondheidsklachten die het gevolg kunnen zijn van matige tot slechte verlichting in onze dagelijkse omgeving.

Licht is leven

Laten wij beginnen met het kiezen voor duurzame, kwalitatief goede verlichting waarbij rekening wordt gehouden met de mens. Bedrijven werken te vaak onder slecht verlichte omstandigheden. Na het vervangen van verlichting volgens de NEN-norm EN12464 krijgen wij wel eens de opmerking van klanten, dat de nieuwe verlichting "veel te veel licht geeft". Als je dan bedenkt dat verlichtingsniveau’s over het algemeen wat zuinigjes zijn, kan je maar één conclusie trekken: de klant heeft met de “oude” conventionele verlichting veel te lang bij een matig tot slecht lichtniveau haar of zijn werk moeten uitvoeren. Na een korte periode van gewenning blijkt vervolgens dat men er zienderogen op vooruit is gegaan en zich er een stuk beter bij is gaan voelen.

Gert Molenaar - Lichtadviseur

Met 30 jaar werkervaring in de verlichtingsindustrie, heeft Gert ruime ervaring in het adviseren bij een tal van lichtprojecten. Van hotel tot kantoor en van manege tot magazijn. Voor ieder project kent Gert de kansen en valkuilen om tot een succesvol lichtplan te komen. Verlichting is een combinatie van techniek en emotie. Maandelijks deelt Gert zijn ervaringen in deze nieuwsbrief om u als lezer deelgenoot te maken van zijn kennis en ervaring.

Advies van onze lichtadviseur?

Gert Molenaar is als lichtspecialist van Raca Group bv geregisteerd bij het lichtregister onder nummer 66.143. Neem contact op met Gert voor meer informatie voor het LED systeem in uw bedrijfspand of kantoorpand – 0252-22 70 70 of gert.molenaar@raca.nl

Deel dit artikel