Inzetten op zonne-energie is de juiste keuze

Zonne-energie, duuzame energie

Inzetten op zonne-energie is de juiste keuze als het gaat om duurzame energie. Men moet blijven investeren in zonnepanelen. Bert Gielen, senior expert milieutechnologie bij consultancy- organisatie Arcadis, heeft vijf tips opgesteld om het maximum te halen uit zonne-energie.

Tip 1: stimuleer de microgrids

Microgrids zijn moderne, lokale, kleinschalige elektriciteitsnetten die zelfstandig kunnen functioneren. De elektriciteit wordt rechtstreeks van de bron naar de verbruikers (bijvoorbeeld een kantoorgebouw of woonwijk) wordt gebracht. De microgrids brengen enorme energiebesparing met zich mee. Doordat de stroom slechts kleine afstanden aflegt, en niet wordt omgezet van hoog- naar laagspanning, is er minder elektriciteitsverlies. Daarbij werkt een microgrid op gelijkstroom. De meeste apparatuur zou al rechtstreeks gevoed kunnen worden, omdat ze al werken op gelijkstroom. De adapters kunnen worden weggegooid!

Tip 2: batterijen zijn de toekomst

Batterijen zijn een belangrijk onderdeel in een duurzaam gebruik van zonnepanelen. Zonne-energie wordt onregelmatig opgewekt. Op dagniveau is ’s middags de piek en wordt het meest energie opgewekt. Tevens wordt er in de zomermaanden meer energie opgewekt dan ’s winters. Om de dalen te kunnen overbruggen is een batterij een ideale oplossing. Wat de combinatie tussen een batterij en een microgrid zo sterk maakt, is dat het risico op een blackout veel lager ligt. Bij een stroomtekort kan het zelfstandig blijven functioneren.

Bovendien zorgen de batterijen ervoor dat overtollig zonne-energie in het distributienet wordt gepompt. De zonnige piekmomenten zorgen nu voor een grote belasting op het net, dat hierdoor verstoord kan raken. Er is maar één oplossing, de afschakeling van de zonnepanelen door de netbeheerder. De batterijen staan los van het net, dus de batterijen zorgen ervoor dat er geen energie verloren hoeft te gaan.

De batterijenmarkt ontwikkeld zich in een hoog tempo. Alle initiatieven van de overheid om bedrijven en particulieren te informeren over het aanbod zijn erg welkom. Bij ons kunt u batterijen bestellen speciaal voor zonne-energiesystemen.

Tip 3: Stuur het verbruik van elektriciteit via de tarieven

De pieken in het opwekken van stroom vormen een minpunt van zonnepanelen. Die verschillen in functie van het weer, en komen vaak ’s middags voor. Men heeft er nu veel baat bij om het stroomverbruik te verschuiven naar de momenten waarop er veel energie wordt opgewekt. Om de huidige gewoontes aan te passen, kan een financiële bonus stimulerend werken. Bijvoorbeeld: verbruik je energie wanneer er veel energie wordt opgewekt, dan is dit goedkoper.

Er moet dus nagedacht worden hoe dit in de praktijk gebracht kan worden. Een veel genoemd idee is het werken met dynamische prijzen, die gedurende de dag schommelen. Zodra de prijs het gunstigste is schakelt de digitale elektriciteitsmeters alle (huishoudelijke)apparaten in. Op dit moment worden wij gestimuleerd om ’s nachts goedkope stroom te gebruiken, want de meters maken onderscheid tussen dag- en nachttarief. Andere meters zijn niet toegestaan.

Tip 4: afstappen zuidgerichte zonnepanelen

De afgelopen jaren zijn de kosten voor zonnepanelen flink gedaald. Er zal nog nagedacht moeten worden over de plek waar er zonnepanelen neergezet kunnen worden. Een toename van oost- en west gerichte panelen zou de stroomtoevoer ook meer spreiden over de dag, en de belastende hoge pieken op het distributienet temperen. Daarnaast kunnen spiegels een oplossing bieden voor een ietwat ongunstig georiënteerd dak.

Bepaalde subsidies en vergunningen worden pas toegekend als er wordt voldaan aan bepaalde voorwaarden, zoals de oriëntatie en ligging van zonnepanelen. Op dit moment zijn de regels belemmerend en niet meer relevant. Men pleit nu voor het afschaffen.

Tip 5: zonnepanelen op onontgonnen oppervlakken

Zonnepanelen hoeven iet altijd op een dak geplaatst te worden. Er zijn plannen in Nederland en Frankrijk om de zonnepanelen te verwerken in de openbare weg. Het voordeel in de enorme rendement, namelijk een snelweg van één kilometer voorzien van zonnepanelen, kan een stad van 5000 inwoners verlichting. Uiteraard zijn er nog meer manieren om zonnepanelen te verwerken in de openbare weg.

Bron: eoswetenschap.eu

Deel dit artikel