Ieder gebouw moet wat betreft constructie en inrichting voldoen aan de voorschriften van het Bouwbesluit. Deze voorschriften hebben betrekking op de veiligheid van de gebruikers en/of bezoekers. Het karakter van activiteiten binnen het gebouw is bepalend voor of en op welke wijze noodverlichting moet worden geïnstalleerd.

De cursus Projectering Noodverlichting biedt de juiste kennis voor het vaststellen van de juiste wet- en regelgeving voor een projectie en het afstemmen van de productkeuze op de aanvraag. Je verkrijgt kennis over een veilige noodverlichtingsinstallatie projecten, leert vaststellen welke regelgeving toegepast moet worden op de projectering en een veilige noodverlichtingsinstallatie projecteren.

Inhoud

We behandelen onder meer de volgende onderwerpen:

  • Bouwbesluit;
  • Arbowet en Arbobesluit;
  • Termen en definities;
  • NEN 1010, NEN-EN 1838, NEN-EN ISO 7010, NEN-EN 50172;
  • Ontwerpen noodverlichtingssystemen;
  • Methodisch ontwerpen.

Aan de hand van een stappenplan leer je veilig projecteren en een gedetailleerd noodverlichtingsplan uitwerken. Je krijgt een goed beeld van de risico's in en buiten een gebouw en van de aanwezige vluchtmogelijkheden.

Voor wie?

Voor iedereen die noodverlichting wil kunnen projecteren, maar geen examen Noodverlichtingsdeskundige wil afleggen.

Extra informatie

Deze opleiding van SOBA staat vermeld in het scholingsregister. Dit betekent dat je gebruik kan maken van het STAP-budget en de opleidingskosten vergoed kunt krijgen.

Kosten

€ 659,00 (excl. btw)