Milieu

Raca zet zich in voor een beter milieu

Gratis ophaalservice van batterijen voor installatiebedrijven

Installatiebedrijven die batterijen of apparatuur met batterijen aan eindverbruikers leveren, hebben eveneens de wettelijke verplichting afgedankte batterijen in te nemen. Stibat biedt hen de helpende hand.

In veel gevallen geldt de verplichting om afgedankte batterijen die worden aangeboden in te nemen, ook voor bedrijven in de installatiebranche. Bijvoorbeeld als er batterijen worden vervangen van noodverlichting of wanneer batterijen bij technische installaties aan (professionele) eindgebruikers worden meegeleverd. Om de inname en de verwijdering bij deze branche te vergemakkelijken, heeft Stibat een convenant gesloten met Uneto-Vni. Daarin is overeengekomen dat Stibat ook bij de installatiebranche alle batterijen ophaalt. Er zijn slechts twee uitzonderingen: geen accu's van voer- en/of vaartuigen en geen batterijen/accu's van het type "open" systeem (met draai- of klikdopjes en/of met vloeistof gevuld).

Installatiebedrijven die in aanmerking komen voor de gratis ophaalservice, krijgen van Stibat een geschikt inzamelmiddel dat UN is goedgekeurd voor transport van afgedankte batterijen. Daarbij wordt een instructiekaart geleverd met aanbevelingen voor een verantwoorde en veilige inzameling en opslag.

Bedrijven in de installatiebranche die gebruik willen maken van het kosteloze Stibat-servicepakket kunnen contact met ons opnemen per telefoon +31 (0)252-227070 of via info@raca.nl.