Wetten en regelgeving | Wanneer is noodverlichting verplicht?

Wetten en regelgeving

Wanneer is noodverlichting verplicht?

In Nederland vormen twee wetten de basis van het ontwerp, toepassing en het onderhoud van noodverlichting: de Arbowet en het Bouwbesluit 2012. Deze vormen de regelgeving. Voor de uitvoering, zoals het plaatsen en installeren zult u te maken krijgen met NEN-normeringen. Wij lichten u graag de details toe.

Arbowet

De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) is een wet die regels bevat voor werkgevers en werknemers om de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van werknemers te bevorderen. Ten aanzien van noodverlichting waarborgt de Arbowet dus veiligheid van mensen op de werkvloer bij het uitvallen van het kunstlicht.

Bouwbesluit

Het bouwbesluit bevat voorschriften over o.a. veiligheid en gezondheid waaraan alle bouwwerken in Nederland moeten voldoen. In het kader van de noodverlichting zal het bouwbesluit kijken naar de functie en het gebruik van het gebouw. De eigenaar van een gebouw is verantwoordelijk voor het naleven van deze regels. De gemeente zal de naleving controleren.

Noodverlichting is dus een wettelijk vereiste voorzieningen in een gebouw, zoals een kantoorpand of bedrijfshal. Noodverlichting garandeert het veilige gebruik van de vluchtwegen en nooduitgangen.

NEN-normen

Waar de regelgeving in de Arbowet en het Bouwbesluit noodverlichting verplicht, stellen de onderstaande NEN normeringen concrete en helder eisen aan de omstandigheden en verantwoordelijkheden bij de inrichting en plaatsing van noodverlichtingsinstallaties.

 • NEN-EN 1838: 2013 Geeft een omschrijving van de licht technische voorschriften waaraan noodverlichting in gebouwen moet voldoen. Het is de Europese norm voor noodverlichting.
 • NEN-EN-IEC 60598-2-22: Opsomming van de bijzondere eisen voor verlichtingsarmaturen voor noodverlichting.
 • NEN-EN-ISO 7010: Beschrijft de veiligheidssymbolen en –kleuren, waaronder het wereldwijd gangbare en geaccepteerde pictogram voor vluchtrouteaanduiding.
 • NEN-EN 50172: Geeft informatie over voorschriften over noodverlichting, het ontwerpen van een noodverlichting installatie, de keuze voor een systeem, het onderhouden ervan en het vastleggen van informatie. Wordt veel de link met NEN-EN 1838 gelegd.
 • NEN 1010: Informatie over veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties. Bestaat uit technische uitvoeringseisen en specifieke eisen voor medisch gebruikte ruimten.
 • NEN-EN 50171: Definieert de algemene eisen voor centraal gevoede noodverlichtingssystemen. De opbouw en aanleg van systemen zijn uitgebreid beschreven.

In het verdere verloop van dit artikel zult u toepassingen en gebruik van noodverlichting gaan tegenkomen. Voor al deze toepassingen vormen de bovenstaande wetten en normeringen de basis. Voor meer informatie over de inhoud van deze normeringen, kunt u contact opnemen met onze adviseurs.

Uw project voorzien van noodverlichting? Raca regelt het!

Waarom kiezen voor de RACA Group?

 • RACA kiest voor verlichting met kwaliteit(h)erkenning
 • Gecertificeerde lichtspecialisten
 • Noodverlichtingsassortiment voor iedere situatie
 • Wij maken een lichtplan op maat
 • Producten zijn voorzien van A-kwaliteit driver
 • RACA-verlichting zorgt voor lager energieverbruik
 • Levering van producten uit eigen magazijn
 • 1-op-1 persoonlijk contact voor 100% tevreden service

Lees meer over onze gespecialiseerde services voor LED verlichting

Professioneel verlichtingsplan